Aviso legal

“Para os efectos da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos solicitados neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, en relación cos servizos que presta CIGURRIA O CAMPO S.L. Estes datos serán recibidos por: CIGURRIA O CAMPO S.L. Centro Comercial de Distribución – A Rúa (Ourense) Tel: 988 31 15 80. Fax : 988 31 07 93, onde vostede pode acceder, rectificar, cancelar ou opoñer esta información. Por medio do envío do presente formulario vostede consente expresamente a comunicación dos seus datos a CIGURRIA O CAMPO S.L., así como a quen colabore con CIGURRIA O CAMPO S.L. na prestación destes servizos”.